sídlo 

 

RAPIDITY s.r.o.

Žerotínova 1141/37

130 00  Praha 3 - Žižkov